Ορθόδοξος Ελληνισμός

Βόρειος Στέφανος

Advertisements

Εμπροστά στο αίνιγμα του τρόπου σου
διορθώνω τον πορφυρό χιτώνα
και το διάδημα των αγκαθιών στην κόμη σου
υψώνω την καρτερία σου στον ουρανό κατάκορφα
απρίλη μήνα και φωνάζω
ecce homo.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΑΝΤΙΝΗΣ

Οι  Ώρες των Άστρων (σελ. 25)

πηγή: http://liantinis-o-daskalos-mas.blogspot.com

Advertisements

Advertisements